Từ điển Dân Eston - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "veri":
Dân_Eston Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "veri" trong anh.
 
Biểu thức có chứa "veri":
Dân_Eston Anh
.
Đến nay, 440,309 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 2,334 vào ngày hôm nay.
Thẻ: veri, blood, Từ điển Dân Eston - Anh, Dân Eston, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Dân Eston, Dân Eston-Anh dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi englishestoniandictionary.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0217 / 0.0125 (34)
Quay lại đầu trang