พจนานุกรมมี 51,779 คำ และ 63,949 การแปล
440,308 ค้นหาคำ / นิพจน์. 2,334 ทุกวันนี้.
แท็ก: เอสโทเนีย - อังกฤษ พจนานุกรม เอสโทเนีย, อังกฤษพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ เอสโทเนีย, เอสโทเนีย-อังกฤษ บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก englishestoniandictionary.com
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0128 / 0.0076 (19)
กลับไปด้านบน