พจนานุกรมมี 51,884 คำ และ 63,106 การแปล
1,620,915 ค้นหาคำ / นิพจน์. 8,591 ทุกวันนี้.
แท็ก: อังกฤษ - เอสโทเนีย พจนานุกรม อังกฤษ, เอสโทเนียพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ, อังกฤษ-เอสโทเนีย บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก englishestoniandictionary.com
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0134 / 0.0074 (19)
กลับไปด้านบน