51,779 բառեր. 63,949 Թարգմանություններ է.
440,308 բառերը / արտահայտությունները, 2,334 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Էստոնիայի, Էստոնիայի-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է englishestoniandictionary.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0132 / 0.0072 (19)
Վերադառնալ սկիզբ