51,884 բառեր. 63,106 Թարգմանություններ է.
1,620,915 բառերը / արտահայտությունները, 8,591 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Էստոնիայի թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է englishestoniandictionary.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.4623 / 0.0410 (19)
Վերադառնալ սկիզբ